Teams to perform
"Weten en niet handelen is hetzelfde als niet weten"
Home

Teambuilden is meer dan met een groep collega's over de stormbaan jakkeren. Teambuilden is ook: met elkaar praten over zaken die er werkelijk toe doen.

Als teamcoach help ik teams om te groeien van een bundeling individuen naar een hecht, samenwerkend en zelfsturend team.Een team waarvan de teamleden weten wat hun doelen zijn en zij er, ieder met hun eigen talent, aan willen werken om die doelen te bereiken.
 
Een team wat zich bewust wordt van de te ontwikkelen teamcompetenties en pro-actief wil zijn om zich die competenties eigen te maken.
 
HomeOver Teams to performOver mijBlogContact